mainCar mainCar
Všeobecné
Navigácia
UVO
Kia LIVE
Asist. systém vodiča
Ostatné
Médiá
Rádio
Telefón
Nastavenie
Electric Vehicle
Hybrid
Plug-in Hybrid
Referencia
* Funkcie a služby uvedené v tejto príručke sa môžu líšiť od funkcií a služieb vo vozidle.