LANGUAGE
    
    mainCar mainCar
    * Šajā rokasgrāmatā sniegtās funkcijas un pakalpojumi var atšķirties no tiem, kuri ir konkrētajā transportlīdzeklī.