Navigacija standardnega razreda Gen5W
Referenca

Varnostni previdnostni ukrepi

Opombe, uporabljene v tem uporabniškem priročniku

Strela s puščico v enakostraničnem trikotniku uporabnika opozarja na prisotnost neizolirane nevarne napetosti v notranjosti izdelka, ki je lahko dovolj visoka, da predstavlja nevarnost električnega udara.

Klicaj znotraj enakostraničnega trikotnika je namenjen opozorilu uporabnika, da je v priloženih dokumentih pomembno navodilo za uporabo ali vzdrževanje (servisiranje).

Vozilo vedno upravljajte na varen način. Naj vas naprava med vožnjo ne moti. Ves čas se zavedajte vseh pogojev vožnje. Med vožnjo ne spreminjajte nastavitev in funkcij. Preden se lotite takih dejanj, se na pravilen način zaustavite na varnem mestu. Za večjo varnost so določene funkcije onemogočene, če ni zategnjena ročna zavora.

Da bi preprečili nevarnost električnega udara, ne odstranjujte pokrova ali zadnjega dela ohišja te naprave. V ohišju ni delov, ki bi se jih dalo popravljati. Popravila naj vedno opravi ustrezno usposobljen serviser.

Da bi preprečili nevarnost električnega udara, izdelka ne izpostavljanje kapljanju ali škropljenju vode, dežju in vlagi.

Med vožnjo naj bo glasnost naprave dovolj nizka, da boste lahko slišali zvoke iz okolice.

Naprava ne sme pasti in ne sme biti izpostavljena udarcem.

Med vožnjo naj voznik ne gleda zaslona. Če voznik med vožnjo gleda na zaslon, lahko zaradi nepazljivosti povzroči nezgodo.

OPOZORILO:
 • Med vožnjo ne uporabljajte mobilnega telefona. Za uporabo mobilnega telefona se ustavite na varnem mestu.

 • Uporaba navigacijskega radia nikakor ne razbremeni voznika njegovih odgovornosti. Vedno je treba upoštevati prometne predpise. Vedno spremljajte trenutne prometne razmere.

 • Veljavni prometni predpisi in prevladujoče prometne razmere imajo vedno prednost pred navodili, ki jih izda navigacijski sistem, če so med seboj v nasprotju.

 • Zaradi prometne varnosti uporabljajte menije navigacijskega sistema samo pred začetkom vožnje ali ko vozilo miruje.

 • V določenih območjih, na enosmernih cestah, odcepih in v območjih prepovedane vožnje (npr. cone za pešce) navigacijski sistem izda opozorilo. V takih primerih bodite še posebej pozorni.

 • Navigacijski sistem ne upošteva relativne varnosti predlaganih poti: cestne zapore, gradbišča, omejitve višine ali teže, prometne ali vremenske razmere ali drugi vplivi, ki vplivajo na varnost poti ali čas potovanja, se pri predlaganih poteh ne upoštevajo. Pri odločanju za primernost predlaganih poti uporabite lastno presojo.

 • Trenutna zakonska omejitev hitrosti cestnega prometa ima vedno prednost pred vrednostmi, shranjenimi v podatkih. Nemogoče je zagotoviti, da bi se vrednosti hitrosti navigacijskega sistema vedno ujemale z vrednostmi veljavnih prometnih predpisov v vsaki situaciji.

 • Ne zanašajte se izključno na navigacijski sistem, ko poskušate poiskati službo za nujne primere (bolnišnica, gasilska služba itd.). Ni mogoče zagotoviti, da bodo vse razpoložljive službe za nujne primere v vaši bližini shranjene v bazo podatkov. Za zagotavljanje pomoči v takšnih situacijah uporabite lastno presojo.

POZOR:
 • Navigacijski sistem ne deluje, ko je motor ustavljen. To lahko izprazni akumulator vozila. Ko uporabljate navigacijski sistem, naj motor vedno teče.

 • Ne razstavljajte ali spreminjajte tega sistema. Če to storite, lahko pride do nesreč, požara ali električnega udara.

 • Nekatere države/regije imajo lahko zakone, ki omejujejo uporabo videozaslonov med vožnjo. Sistem uporabljajte le, če je to zakonito.