Standardowa nawigacja Gen5W
Informacje dodatkowe

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Oznaczenia stosowane w niniejszej instrukcji

Symbol błyskawicy wpisanej w trójkąt równoramienny ostrzega o niebezpiecznym, niezaizolowanym napięciu obecnym w urządzeniu, o wartości, która może narazić użytkownika na ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

Wykrzyknik wpisany w trójkąt zwraca uwagę użytkownika na konieczność zapoznania się z ważnymi instrukcjami dot. działania oraz konserwacji (serwisowania) w dokumentacji załączonej do urządzenia.

Pojazd należy prowadzić w bezpieczny sposób. Nie należy dopuszczać do sytuacji, w której jesteśmy rozproszeni podczas jazdy, oraz należy być świadomym warunków drogowych. Nie należy zmieniać ustawień ani żadnych funkcji. Przed dokonaniem powyższych czynności zalecamy zjechać z drogi w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami ruchu drogowego. W celach bezpieczeństwa niektóre z funkcji będą wyłączone do momentu użycia hamulca postojowego.

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie należy zdejmować pokrywy ani tylnej części urządzenia. Żadne części wewnątrz urządzenia nie mogą być naprawiane przez użytkownika. W celu serwisowania należy wezwać wykwalifikowany personel serwisowy.

Aby zminimalizować ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu i wilgoci oraz należy je chronić przed kapiącą i rozbryzgującą wodą.

Podczas prowadzenia auta należy upewnić się, że poziom głośności urządzenia jest wystarczająco niski, by usłyszeć dźwięki pochodzące z zewnątrz.

Należy uważać, aby urządzenie nie zostało upuszczone i należy unikać silnych uderzeń.

Kierowca podczas jazdy nie powinien obserwować ekranu. W przeciwnym razie może to doprowadzić do nieostrożnej jazdy i być przyczyną wypadku.

OSTRZEŻENIE:
 • Podczas jazdy nie należy korzystać z telefonu komórkowego. Aby korzystać z telefonu komórkowego, należy najpierw zatrzymać się w bezpiecznym miejscu.

 • Korzystanie z nawigacji radiowej nie zwalnia kierowcy z odpowiedzialności. Zawsze należy przestrzegać kodeksu drogowego. Należy zawsze obserwować bieżącą sytuację na drodze.

 • Jeśli instrukcje wydawane przez system nawigacji są sprzeczne z odnośnymi przepisami ruchu drogowego oraz panującą na drodze sytuacją, zawsze należy brać pod uwagę te ostatnie.

 • Aby zapewnić bezpieczeństwo podczas jazdy, z menu systemu nawigacji należy korzystać przed rozpoczęciem podróży lub podczas postoju.

 • Podczas jazdy na niektórych obszarach, ulicach jednokierunkowych, w przypadku zakazu skrętu lub zakazu wjazdu (np. w strefach dla pieszych), system nawigacji wyświetli ostrzeżenie. W takich przypadkach należy zachować szczególną ostrożność.

 • System nawigacji nie bierze pod uwagę względnego bezpieczeństwa na proponowanych trasach. Dla sugerowanych tras nie są brane pod uwagę takie czynniki, jak blokady dróg, place budowy, ograniczenia dot. wysokości i masy, warunki drogowe oraz pogodowe, ani inne kwestie mające wpływ na bezpieczeństwo na drodze oraz czas podróży. Decyzja o wyborze odpowiedniej trasy należy do kierowcy.

 • Aktualnie obowiązujące na drodze ograniczenia prędkości zawsze mają pierwszeństwo przed wartościami w zapisanych danych. Niemożliwe jest zagwarantowanie w każdej sytuacji zgodności wartości prędkości w systemie nawigacji z bieżącymi przepisami ruchu drogowego.

 • W przypadku prób odnalezienia służb ratowniczych (szpitale, straż pożarna itd.) nie należy polegać wyłącznie na systemie nawigacji. Nie można zagwarantować, że lokalizacje wszystkich znajdujących się w pobliżu służb ratowniczych są zapisane w bazie danych. Aby uzyskać w takich sytuacjach pomoc, należy samodzielnie ocenić sytuację oraz wykorzystać inne możliwości.

UWAGA:
 • Gdy silnik jest wyłączony, nie należy pozostawiać włączonego systemu nawigacji. Może to doprowadzić do rozładowania akumulatora pojazdu. Z systemu nawigacji należy korzystać zawsze przy włączonym silniku.

 • Nie należy rozmontowywać ani modyfikować systemu. Mogłoby to doprowadzić do wypadku, pożaru lub porażenia prądem.

 • W niektórych krajach/regionach mogą występować przepisy ograniczające korzystanie z ekranów wideo podczas jazdy. Z systemu należy korzystać tylko wtedy, kiedy pozwala na to prawo.