Standardowa nawigacja Gen5W
Telefon

Wybierz typ

Na urządzeniu głównym naciśnij przycisk SETUP. W przypadku wyświetlenia następującego ekranu naciśnij <Typ1>.

Na urządzeniu głównym naciśnij przycisk SETUP. W przypadku wyświetlenia następującego ekranu naciśnij <Typ2>.