Standardowa nawigacja Gen5W
Kia LIVE

Wybierz typ

Na urządzeniu głównym naciśnij przycisk SETUP. W przypadku wyświetlenia następującego ekranu naciśnij <Typ1>.

Na urządzeniu głównym naciśnij przycisk SETUP. W przypadku wyświetlenia następującego ekranu naciśnij <Typ2>.