Standartinės klasės Gen5W navigacija
Nuoroda

Saugumo priemonės

Šiame vartotojo vadove naudojami žymėjimai

Lygiakraštis trikampis su žaibo simboliu skirtas vartotojui perspėti, kad produkto korpuse yra neizoliuotų pavojingų elektros įtampos šaltinių; tokios įtampos gali pakakti, kad kiltų elektros smūgio pavojus.

Lygiakraštis trikampis su šauktuko simboliu skirtas atkreipti vartotojo dėmesį į svarbias eksploatavimo ir priežiūros (techninių paslaugų) instrukcijas su prietaisu pateikiamoje literatūroje.

Visuomet saugiai valdykite transporto priemonę. Vairuodami transporto priemonę nebūkite išsiblaškę ir visuomet gerai žinokite visas važiavimo sąlygas. Nekeiskite nuostatų ar kokių nors funkcijų. Prieš bandydami atlikti tokias operacijas, saugiai sustokite laikydamiesi kelių eismo taisyklių. Kad būtų saugiau, kai kurios funkcijos yra išjungtos, nebent įjungtas stovėjimo stabdys.

Kad sumažintumėte elektros smūgio pavojų, nenuimkite šio produkto priekinio ar galinio dangtelio. Viduje nėra dalių, kurių techninę priežiūrą turi atlikti vartotojas. Dėl techninių paslaugų kreipkitės į kvalifikuotus techninės priežiūros specialistus.

Kad sumažintumėte gaisro ar elektros smūgio pavojų, saugokite šį produktą nuo vandens purslų ar lašų, lietaus ir drėgmės.

Vairuodami automobilį įsitikinkite, jog įrenginio garsumas yra pakankamai žemas, kad galėtumėte išgirsti iš išorės sklindančius garsus.

Nenumeskite jo ir visada saugokite nuo didelių smūgių.

Vairuotojas neturėtų stebėti monitoriaus vairuodamas. Jei vairuotojas stebi monitorių vairuodamas, dėl neatsargumo jis gali sukelti avariją.

ĮSPĖJIMAS:
 • Nenaudokite mobiliojo telefono, kai vairuojate. Norėdami naudotis mobiliuoju telefonu, turite sustoti saugioje vietoje.

 • Navigacijos radijo naudojimas jokiu būdu neatleidžia vairuotojo (-os) nuo atsakomybės. Visada reikia laikytis automagistralių kelių taisyklių. Visada stebėkite esamą eismo situaciją.

 • Taikomos eismo taisyklės ir vyraujanti eismo situacija visada turi viršenybę prieš navigacijos sistemos pateiktas instrukcijas, jeigu jos prieštarauja viena kitai.

 • Eismo saugumo sumetimais naudokite navigacijos sistemos meniu tik prieš pradėdami kelionę arba kai transporto priemonė stovi.

 • Tam tikrose zonose, vienpusio eismo gatvėse, ten, kur yra draudžiamieji šalutinio kelio ir įvažiavimo ženklai (pvz., pėsčiųjų zonos), navigacijos sistema pateiks įspėjimą. Į tokius atvejus atkreipkite ypatingą dėmesį.

 • Navigacijos sistema neatsižvelgia į santykinį siūlomų maršrutų saugumą: siūlomuose maršrutuose neatsižvelgiama į kelių blokus, statybvietes, aukščio ar svorio apribojimus, eismo ar oro sąlygas arba kitokį poveikį maršruto saugumui ar kelionės laikui. Dėl siūlomų maršrutų tinkamumo spręskite savo nuožiūra.

 • Dabartinis teisėtas kelių eismo greičio apribojimas visada turi pirmenybę prieš duomenyse išsaugotas vertes. Neįmanoma užtikrinti, kad navigacijos sistemos greičio vertės visada atitiktų kiekvienoje situacijoje galiojančias eismo taisykles.

 • Bandydami surasti skubios pagalbos tarnybą (ligoninę, priešgaisrinę tarnybą ir kt.), vien navigacijos sistema nepasikliaukite. Negalima garantuoti, kad visos jūsų apylinkėje esančios skubios pagalbos tarnybos bus išsaugotos duomenų bazėje. Dėl pagalbos užtikrinimo tokiose situacijose spręskite savo nuožiūra ir pasinaudokite savo gebėjimais.

ATSARGIAI:
 • Nepalikite veikiančios navigacijos sistemos, kai variklis yra sustabdytas. Dėl to gali išsikrauti transporto priemonės akumuliatorius. Naudodamiesi navigacijos sistema, variklį visuomet palikite veikiantį.

 • Neardykite ir nemodifikuokite šios sistemos. Dėl to galimi nelaimingi atsitikimai, gaisras ar elektros smūgis.

 • Kai kuriose valstybėse arba regionuose gali veikti įstatymai, ribojantys vaizdo ekranų naudojimą vairuojant. Naudokite sistemą tik ten, kur tai yra teisėta.