Standartinės klasės Gen5W navigacija
Navigacija

Pagrindiniame įrenginyje paspauskite SETUP. Jei ekrane rodoma tai, paspauskite <1 tipas>.

Pagrindiniame įrenginyje paspauskite SETUP. Jei ekrane rodoma tai, paspauskite <2 tipas>.