Standartinės klasės Gen5W navigacija
Vairuotojo pagalba

Pasirinkite savo tipą

Pagrindiniame įrenginyje paspauskite SETUP. Jei ekrane rodoma tai, paspauskite <1 tipas>.

Pagrindiniame įrenginyje paspauskite SETUP. Jei ekrane rodoma tai, paspauskite <2 tipas>.