Standarta klases Gen5W navigācija
Plug-In Hybrid

Izvēlieties veidu

Nospiediet SETUP uz galvenās ierīces. Ja parādītais ekrāns ir šāds, nospiediet <1. tips>.

Nospiediet SETUP uz galvenās ierīces. Ja parādītais ekrāns ir šāds, nospiediet <2. tips>.