Szabvány besorolású Gen5W navigáció
Referencia

Biztonsági óvintézkedések

A használati útmutatóban használt jelölések

Ez a nyílhegyben végződő, egyenlő oldalú háromszögbe helyezett villám szimbólum figyelmezteti a felhasználót, hogy a készülék burkolatán belül veszélyes feszültség van jelen szigetelés nélkül, amely áramütést okozhat.

Az egyenlő oldalú háromszögben elhelyezett felkiáltójel fontos kezelési és karbantartási (javítási) utasításokra figyelmezteti a felhasználót a készülékhez tartozó dokumentációban.

Mindig biztonságosan közlekedjen a gépjárművel. Ne hagyja, hogy vezetés közben a készülék elvonja a figyelmét, és mindig figyeljen az útviszonyokra. Vezetés közben ne változtassa meg a beállításokat vagy a funkciókat. Az ilyen műveletek elvégzése előtt húzódjon le az útról. A biztonság érdekében egyes funkciók csak behúzott kézifék mellett használhatók.

Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne távolítsa el a burkolatot, illetve a hátlapot. A készülék belsejében nincsenek felhasználó által javítható alkatrészek. Minden javítást szakemberrel végeztessen.

A tűz vagy áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne tegye ki a készüléket csöpögő vagy fröccsenő víznek, esőnek vagy nedvességnek.

Vezetés közben mindig tartsa a hangerőt kellően alacsonyan ahhoz, hogy meghallja a kívülről jövő hangokat.

Soha ne ejtse le és ne tegye ki erős behatásoknak a készüléket.

A sofőrnek vezetés közben nem szabad néznie a kijelzőt. A monitor vezetés közben történő figyelése figyelmetlenséghez vezethet és balesetet okozhat.

FIGYELMEZTETÉS:
 • Ne használjon mobiltelefont vezetés közben. Mobiltelefon használatához álljon meg egy biztonságos helyen.

 • A navigációs rendszer használata semmilyen körülmények között nem mentesíti a vezetőt a vezetés felelőssége alól. A közlekedési szabályokat minden esetben be kell tartania. Mindig figyeljen az aktuális forgalmi viszonyokra.

 • Ellentmondás esetén a vonatkozó közlekedési szabályok és az aktuális forgalmi helyzet mindig előnyt élvez a navigációs rendszer utasításaival szemben.

 • A navigációs rendszer menüit a biztonság érdekében csak az út előtt használja, illetve akkor, ha a gépjármű álló helyzetben van.

 • Bizonyos területek, egyirányú utcák, be- és kihajtási tilalmak (pl. gyalogos zónák) esetén a navigációs rendszer figyelmeztetést ad. Fordítson kiemelt figyelmet ezekre az esetekre.

 • A navigációs rendszer nem veszi figyelembe az ajánlott útvonal viszonylagos biztonságát: az esetleges útlezárások, építkezések, magassági és súlykorlátozások, forgalom és időjárási viszonyok befolyásolhatják az egyes útszakaszok biztonságát és a menetidőt, amit a rendszer az ajánlott útvonal tervezésekor nem vesz figyelembe. Az ajánlott útvonalak alkalmasságának eldöntése az Ön belátására van bízva.

 • Az egyes útszakaszokra érvényes tényleges sebességkorlátozások mindig előnyt élveznek a készüléken mutatott értékekkel szemben. Lehetetlen azt garantálni, hogy a navigációs rendszerben tárolt sebességkorlátozások mindig, minden helyzetben megfelelnek az aktuális forgalmi szabályoknak.

 • A sürgősségi szolgáltatások (kórház, tűzoltóság stb.) keresésekor ne hagyatkozzon kizárólag a navigációs rendszerre. Nem garantálható, hogy az Ön közelébe eső összes sürgősségi szolgáltatás szerepel az adatbázisban. Az ilyen helyzetekben segélykereséskor hagyatkozzon saját belátására és képességeire.

VIGYÁZAT:
 • Álló motor mellett ne hagyja a navigációs rendszert bekapcsolva. Ez lemerítheti az akkumulátort. A navigációs rendszer használatakor mindig járassa a motort.

 • Ne szerelje szét vagy módosítsa a rendszert. Ellenkező esetben balesetet vagy áramütést okozhat.

 • Egyes államok/tartományok korlátozhatják a videóképernyők használatát vezetés közben. Csak ott használja a rendszert, ahol ezt a szabályok megengedik.