Πλοήγηση τυπικής κατηγορίας Gen5W
Ραδιόφωνο

Επιλέξτε τον τύπο σας

Πατήστε SETUP στην κεντρική μονάδα. Εάν η οθόνη που θα εμφανιστεί είναι όπως η παρακάτω, πατήστε <Τύπου 1>.

Πατήστε SETUP στην κεντρική μονάδα. Εάν η οθόνη που θα εμφανιστεί είναι όπως η παρακάτω, πατήστε <Τύπου 2>.