Πλοήγηση τυπικής κατηγορίας Gen5W
Αναφορά

Προφυλάξεις για την ασφάλεια

Σημειώσεις που χρησιμοποιούνται στο παρόν Εγχειρίδιο Χρήσης

Η αστραπή με το σύμβολο του βέλους μέσα σε ένα ισοσκελές τρίγωνο, έχει σκοπό να προειδοποιήσει τον χρήστη για την παρουσία μη μονωμένης επικίνδυνης τάσης στο εσωτερικό του περιβλήματος του προϊόντος, η οποία μπορεί να είναι επαρκούς μεγέθους ώστε να αποτελεί κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Το θαυμαστικό μέσα σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο, έχει σκοπό να προειδοποιήσει τον χρήστη για την παρουσία σημαντικών οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης (σέρβις) στην τεκμηρίωση που συνοδεύει το προϊόν.

Χρησιμοποιείτε πάντα το όχημα με ασφάλεια. Μην αποσπάστε από το όχημα κατά την οδήγηση και πάντα να είστε πλήρως ενήμεροι για όλες τις συνθήκες οδήγησης. Μην αλλάζετε ρυθμίσεις ή λειτουργίες. Σταματήστε με ασφαλή και νόμιμο τρόπο πριν να εκτελέσετε αυτές τις λειτουργίες. Για λόγους ασφαλείας, ορισμένες λειτουργίες είναι απενεργοποιημένες εάν δεν είναι ενεργοποιημένο το χειρόφρενο.

Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην αφαιρείτε το κάλυμμα ή το πίσω μέρος αυτού του προϊόντος. Δεν υπάρχουν εξαρτήματα που να μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη. Απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις για θέματα συντήρησης.

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτό το προϊόν σε στάγδην ή εκτοξευόμενο νερό, βροχή ή υγρασία.

Όταν οδηγείτε το όχημά σας, βεβαιωθείτε ότι η ένταση της μονάδας είναι αρκετά χαμηλή ώστε να μπορείτε να ακούτε τους ήχους που προέρχονται από το εξωτερικό.

Προσέξτε να μην πέσει η μονάδα και αποφεύγετε τα δυνατά χτυπήματα.

Ο οδηγός δεν πρέπει να παρακολουθεί την οθόνη κατά την οδήγηση. Αν ο οδηγός παρακολουθεί την οθόνη κατά την οδήγηση θα αποσπάται η προσοχή του και μπορεί να προκαλέσει ατύχημα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
 • Μην χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνο όταν οδηγείτε. Πρέπει να σταματήσετε σε ασφαλές μέρος για να χρησιμοποιήσετε το κινητό τηλέφωνο.

 • Η χρήση του ραδιοφώνου πλοήγησης σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον οδηγό από τις ευθύνες του. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας πρέπει πάντα να τηρείται. Να παρατηρείτε πάντα την τρέχουσα κατάσταση της κυκλοφορίας.

 • Οι ισχύοντες κανόνες κυκλοφορίας και η επικρατούσα κατάσταση της κυκλοφορίας υπερισχύουν πάντοτε έναντι των οδηγιών που εκδίδει το σύστημα πλοήγησης, αν αντιβαίνουν ο ένας στον άλλον.

 • Για λόγους ασφάλειας της κυκλοφορίας, χρησιμοποιήστε τα μενού του συστήματος πλοήγησης μόνο πριν ξεκινήσετε ένα ταξίδι ή όταν το όχημα είναι ακίνητο.

 • Σε ορισμένες περιοχές, δρόμους μονής κατεύθυνσης, σε απαγορεύσεις εισόδου (π.χ..ζώνες πεζών), το σύστημα πλοήγησης θα παρέχει μια προειδοποίηση. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτές τις περιπτώσεις.

 • Το σύστημα πλοήγησης δεν λαμβάνει υπόψη τη σχετική ασφάλεια των προτεινόμενων διαδρομών. Οι οδοί, τα εργοτάξια, οι περιορισμοί ύψους ή βάρους, οι συνθήκες κυκλοφορίας ή οι καιρικές συνθήκες ή άλλες επιδράσεις που επηρεάζουν την ασφάλεια της διαδρομής ή τον χρόνο ταξιδιού δεν λαμβάνονται υπόψη για τις προτεινόμενες διαδρομές. Χρησιμοποιήστε τη δική σας διακριτική ευχέρεια για να αποφασίσετε για την καταλληλότητα των προτεινόμενων διαδρομών.

 • Το ισχύον όριο ταχύτητας οδικής κυκλοφορίας έχει πάντα προτεραιότητα έναντι των τιμών που αποθηκεύονται στα δεδομένα. Είναι αδύνατον να διασφαλιστεί ότι οι τιμές ταχύτητας του συστήματος πλοήγησης θα συμφωνούν πάντα με τις τρέχουσες ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε κάθε περίπτωση.

 • Μην βασίζεστε αποκλειστικά στο σύστημα πλοήγησης όταν προσπαθείτε να εντοπίσετε μια υπηρεσία έκτακτης ανάγκης (νοσοκομείο, πυροσβεστική υπηρεσία κ.λπ.). Δεν είναι εγγυημένο ότι όλες οι διαθέσιμες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στην περιοχή σας αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων. Χρησιμοποιήστε τη διακριτική ευχέρεια και τις ικανότητές σας για να εξασφαλίσετε βοήθεια σε τέτοιες καταστάσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
 • Μην κρατάτε το σύστημα πλοήγησης σε λειτουργία όταν ο κινητήρας είναι σταματημένος. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να εκφορτιστεί η μπαταρία του οχήματος. Όταν χρησιμοποιείτε το σύστημα πλοήγησης, κρατάτε πάντα τον κινητήρα σε λειτουργία.

 • Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε αυτό το σύστημα. Εάν το κάνετε, μπορεί να προκληθούν ατυχήματα, πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

 • Ορισμένες πολιτείες/επαρχίες ενδέχεται να έχουν νόμους που περιορίζουν τη χρήση οθονών βίντεο κατά την οδήγηση. Χρησιμοποιήστε το σύστημα μόνο όταν αυτό είναι νόμιμο.