Πλοήγηση τυπικής κατηγορίας Gen5W
Πλοήγηση

Πατήστε SETUP στην κεντρική μονάδα. Εάν η οθόνη που θα εμφανιστεί είναι όπως η παρακάτω, πατήστε <Τύπου 1>.

Πατήστε SETUP στην κεντρική μονάδα. Εάν η οθόνη που θα εμφανιστεί είναι όπως η παρακάτω, πατήστε <Τύπου 2>.