Εγχειρίδιο βίντεο

Τα παρακάτω βίντεο επεξηγούν τη χρήση των βασικών λειτουργιών του οχήματος.
Forward Collision-Avoidance Assist (FCA)

Lane Keeping Assist (LKA)

Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA)

Safe Exit Assist (SEA)

Blind-Spot View Monitor (BVM)

Smart Cruise Control (SCC)

Navigation-based Smart Cruise Control (NSCC)

Lane Following Assist (LFA)

Highway Driving Assist (HDA)

Remote Smart Parking Assist (RSPA)