Gen5W Navigointilaite
Suositukset

Varotoimet Turvallisuuden vuoksi

Huomautukset, joita käytetään tässä Käyttöoppaassa

Kuvasymboli, jossa on nuolenpääsalama tasakylkisen kolmion sisällä, on tarkoitettu varoittamaan käyttäjää tuotteen kuoren sisällä olevasta eristämättömästä vaarallisesta jännitteestä, joka saattaa olla riittävän voimakas aiheuttamaan ihmiselle sähköiskun.

Kolmiossa oleva huutomerkki on tarkoitettu kiinnittämään käyttäjän huomio tärkeiden käyttö- ja huolto-ohjeiden olemassaoloon tuotteen mukana toimitetussa kirjallisessa materiaalissa.

Käytä autoa aina turvallisella maaperällä. Älä häiriinny muista autoilijoista ajon aikana ja huomioi aina täysin ajo-olosuhteet. Älä muuta asetuksia tai mitään toimintoja. Aja auto sivuun turvalliseen ja lailliseen paikkaan, ennen kuin teet edellä mainittuja. Turvallisen käytön vuoksi tietyt toiminnot ovat poissa käytöstä kunnes pysäköintijarru on päällä.

Välttääksesi sähköiskun riskin, älä poista tämän tuotteen takakantta. Sisällä ei ole käyttäjän vaihdettavia osia. Anna huoltotyöt aina valtuutetun huoltoteknikon tehtäväksi.

Välttääksesi sähköiskun riskin, älä altista tätä tuotetta tihkuvalle tai roiskuvalle vedelle, sateelle tai kosteudelle.

Kun ajat autoa, pidä äänenvoimakkuus tarpeeksi alhaalla, jotta kuulet ulkopuolelta kuuluvat äänet.

Älä pudota tuotetta ja vältä siihen kohdistuvia kovia iskuja!

Kuljettaja ei saa katsoa monitoria ajon aikana. Jos kuljettaja katsoo monitoria ajon aikana, se voi johtaa huolettomuuteen ja aiheuttaa onnettomuuden.

VAROITUS:
 • Älä käytä matkapuhelinta ajon aikana. Sinun pitää pysähtyä turvalliseen paikkaan käyttääksesi matkapuhelinta.

 • Navigointiradion käyttö ei tarkoita sen vähentävän kuljettajan velvollisuuksia. Moottoritien koodia pitää aina tarkkailla. Huomioi aina nykyinen liikennetilanne.

 • Paikalliset liikennesäännöt ja vallitsevat liikenneolosuhteet ovat aina etusijalla ennen navigointiohjelman ohjeita, jos ilmenee ristiriitaisuuksia.

 • Liikenneturvallisuussyiden vuoksi käytä navigointiohjelman valikkoja vain ennen matkan alkua tai kun auto on pysäköity.

 • Tietyt alueet, yksisuuntaiset tiet, katkaistut tiet ja kulkuväylät (esim. Jalankulkutiet) antavat varoitusäänen järjestelmästä. Kiinnitä erityistä huomiota tämän tyyppisiin tapauksiin.

 • Navigointijärjestelmä ei huomioi vastaavaa turvallisuutta ehdotetuilla reiteillä, esim: Tiesulut, rakennustyömaat, korkeus- tai painorajoitukset, liikenne- tai sääolosuhteet tai muut asiat, jotka vaikuttavat reitin turvallisuuteen tai matkustusaikaan, ei huomioida ehdotetuissa reiteissä. Käytä omaa harkintaasi, kun päätät ovatko ehdotetut reitit sopivia.

 • Tämänhetkinen liikenteen nopeusrajoitus on aina etusijalla verrattuna tallennettujen tietojen arvoihin. On mahdotonta antaa varmuutta siitä, että navigointijärjestelmän nopeusrajoitukset täsmäävät aina senhetkisiin liikennesääntöihin jokaisessa tilanteessa.

 • Älä luota ensisijaisesti navigointijärjestelmään, kun yrität paikantaa ensiapupalvelua (esim. sairaala, paloasema). Ei voida taata, että kaikki läheisyydessäsi olevat ensiapupalvelujen tiedot on tallennettu tietojärjestelmään. Käytä omaa harkintaasi ja kykyjäsi varmistaaksesi avunsaannin vastaavissa tilanteissa.

HUOMAUTUS:
 • Älä pidä navigointijärjestelmää käynnissä, kun moottori on sammutettu. Se saattaa kuluttaa auton akkua. Pidä auton moottori aina käynnissä, kun käytät navigointiohjelmaa.

 • Älä pura tai muokkaa tätä järjestelmää. Jos teet niin, se voi johtaa onnettomuuksiin, kuten tulipaloon tai sähköiskuun.

 • Joillakin kaupungeilla/osavaltioilla voi olla lakeja, jotka rajoittavat videonäyttöjen käyttöä ajon aikana. Käytä järjestelmää vain siellä, missä se on laillista.