Gen5W Navigatie Standaardklasse
Referentie

Veiligheidsvoorschriften

Notaties die gebruikt worden in deze gebruikershandleiding

De bliksemflits met de kop van een pijl binnen een gelijkzijdige driehoek is bestemd om de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van niet-geïsoleerde, gevaarlijke spanning binnenin de productbehuizing die voldoende krachtig kan zijn om een risico op een elektrische schok te vormen.

Het uitroepteken binnen een gelijkzijdige driehoek is bestemd om de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhouds- (service) instructies in de bij het apparaat geleverde documentatie.

Bedien het apparaat altijd op een veilige manier. Raak niet afgeleid door het apparaat tijdens het rijden en wees altijd volledig op de hoogte van alle rij-omstandigheden. Verander geen instellingen of enig andere functies. Verander van baan op een veilige en legale manier voordat u zulke acties probeert. Om veiligheid te bevorderen, zijn bepaalde functies gedesactiveerd, tenzij de parkeerrem aan staat.

Om het risico op een elektrische schok te verminderen verwijdert u de afdekking of de achterkant van dit product niet. Er zijn geen onderdelen aanwezig waar de gebruiker onderhoud aan kan plegen. Laat de onderhoudswerkzaamheden over aan bevoegd onderhoudspersoneel.

Om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen moet u dit product niet blootstellen aan waterdruppels of opspattend water, regen of vochtigheid.

Zet voordat u wegrijdt het geluidsvolume van uw navigatiesysteem laag genoeg om de geluiden van buiten te kunnen horen.

Laat het apparaat nooit vallen en stoot niet hard tegen het apparaat.

De bestuurder moet onder het rijden niet op de monitor kijken. Doet u dat toch dan kunt u gemakkelijk afgeleid worden en een ongeluk veroorzaken.

WAARSCHUWING:
 • Gebruik tijdens het rijden geen mobiele telefoon. Bij gebruik van een mobiele telefoon moet u op een veilige plaats stoppen.

 • Het gebruik van de navigatie via de radio ontslaat de bestuurder/-ster op geen enkele wijze van zijn / haar verantwoordelijkheden. De verkeersregels dienen steeds in acht genomen te worden. Neem de actuele verkeerssituatie goed in u op.

 • De van toepassing zijnde verkeersregels en de bestaande verkeerssituatie, hebben altijd prioriteit boven de door het navigatiesysteem gegeven instructies, indien deze met elkaar in tegenspraak zijn.

 • Om reden van de verkeersveiligheid dient u de menu's uitsluitend voordat u wegrijdt of als het voertuig stil staat te gebruiken.

 • In bepaalde gebieden, éénrichtingsverkeer, afdraaien en verboden ingang (bijv. voetgangerszones), zal het navigatiesysteem een waarschuwing geven. Schenk in het bijzonder aandacht aan dit soort gevallen.

 • Het navigatiesysteem overweegt niet de relatieve veiligheid van de gesuggereerde routes. Wegblokkades, wegwerkzaamheden, hoogte- of gewichtsbeperkingen, weg- of weersomstandigheden of andere invloeden die de veiligheid van de route of de reistijd beïnvloeden, worden niet meegenomen in de keuze van de gesuggereerde routes. Gebruik uw eigen onderscheidingsvermogen om te beoordelen of een voorgestelde route geschikt is.

 • De op dat moment geldende wettelijke snelheidsbeperkingen hebben altijd prioriteit boven de snelheden opgeslagen in de data. Het is niet mogelijk garantie te geven dat de snelheden van het navigatiesysteem altijd in elke situatie overeenkomen met de huidige verkeersregels.

 • Vertrouw niet uitsluitend op het navigatiesysteem wanneer u probeert een noodhulpdienst te lokaliseren (ziekenhuis, brandweer enz.). Het is niet gegarandeerd dat alle beschikbare noodhulpdiensten in uw omgeving ook in de database zijn opgeslagen. Gebruik uw eigen beoordelingsvermogen om u in dergelijke situaties van hulp te verzekeren.

LET OP:
 • Laat het navigatiesysteem niet draaien terwijl de motor uit staat. Dit kan de accu namelijk ontladen. Wanneer u het navigatiesysteem gebruikt. moet u altijd de motor laten draaien.

 • Haal het systeem niet uit elkaar en wijzig het niet. Indien u dit doet kan dit ongelukken, brand of een elektrische schok veroorzaken.

 • In sommige landen is het gebruik van beeldschermen tijdens het besturen van een auto wettelijk verboden. Gebruik uw systeem alleen als dat wettelijk is toegestaan.