Gen5W Navigatie Standaardklasse
Bestuurdershulp

Bestuurders-hulp

 1. Druk op SETUP > Voertuig > Bestuurders-hulp.

  • []: Wijzig het weergavetype in een lijst of een afbeelding.

 2. Selecteer de gewenste items.

  • SCC (Smart Cruise Control): Stelt de eigenschappen van het SCC-systeem (Smart Cruise Control) in.

   • Gebaseerd op rijmodus: Koppelt de versnelling en de reactiesnelheid van het SCC-systeem aan de huidige rijmodus.

   • Gebaseerd op rijstijl: Stelt de versnelling en de reactietijd van het SCC-systeem in op basis van de verzamelde gegevens.

   • Toon analyse van rijstijl: Het systeem analyseert de rijstijl op basis van de verzamelde gegevens. U kunt de klep handmatig aanpassen.

  • SCC-reactiesnelheid: Past de responsiviteit van Smart Cruise Control aan op de versnelling van een vooropliggend voertuig. U kunt Snel, Normaal of Langzaam selecteren.

  • Comfortabel rijden: Stelt de eigenschappen van het rijhulpsysteem in. Selecteer de items die u wilt instellen.

   • LFA (Lane Following Assist): Past het stuur automatisch aan om het voertuig in het midden van de rijstrook te houden.

   • HDA (Highway Driving Assist): Helpt bij het rijden op een snelweg, overeenkomstig de ingestelde snelheid en de afstand tot het vooropliggend voertuig, terwijl het voertuig in het midden van de rijstrook wordt gehouden.

   • LFA (Lane Following Assist) automatisch aan: Helpt het voertuig om de rijstrook te volgen.

   • Hulp bij rijbaanwissel op snelweg: Helpt bij het veranderen van rijstrook, wanneer de bestuurder de richtingaanwijzer gebruikt.

   • Snelheidslimiet-aanpassing (snelweg): Vertraagt automatisch in snelheidscontrolezones op snelwegen.

   • Aanpassing bocht-snelheid (snelweg): Vertraagt automatisch in bochten op een snelweg.

   • Automatische snelheidswijziging op snelweg: Vertraagt automatisch voordat zones met snelheidsbeperkingen worden ingereden.

   • SLW (Snelheidslimiet waarschuwing): Geeft de huidige snelheidslimiet weer.

  • Snelheidslimiet: Stelt het systeem van snelheidslimiet in.

   • Tolerantie snelh.limiet (km/u): De afwijking naar boven of benden ten opzichte van de snelheidslimiet waarbij een waarschuwing gegeven wordt.

   • Autom. Snelheidsaanpassing: Past automatisch de snelheid van het voertuig aan op snelwegen volgens de huidige snelheidslimiet.

   • Hulp bij snelheidslimiet: Past de snelheid van het voertuig aan ten opzichte van de huidige snelheidslimiet van de weg.

   • SLW (Snelheidslimiet waarschuwing): Geeft de huidige snelheidslimiet weer.

   • Uit: Schakelt de functie Snelheidslimiet uit.

  • Rijveiligheid Uit in N-modus: Schakelt automatisch de rijveiligheidssystemen uit als N-modus geselecteerd wordt.

  • Waarschuwingstijdstip/[]: Stelt in wanneer er een waarschuwing voor functies, zoals een aandachtswaarschuwing voor de bestuurder en de voorwaartse veiligheid, wordt gegeven. U kunt Normaal of Later selecteren.

  • Volume waarschuwing/[]: Past het volume van het waarschuwingsgeluid aan voor functies zoals de aandachtswaarschuwing voor de bestuurder en de voorwaartse veiligheid. U kunt Hoog, Medium, Laag of Uit selecteren.

  • Haptische waarschuwing/[]: Past de intensiviteit aan van de vibratiewaarschuwing van het stuur. U kunt Sterk, Medium, Zwak of Uit selecteren.

  • DAW (Driver Attention Warning): past de eigenschappen van het DAW-systeem (Driver Attention Warning) aan. U kunt Hoge gevoeligheid, Normale gevoeligheid of Uit selecteren.

   • Waarschuwing bij vertrek voorste voertuig: Informeert de bestuurder wanneer het vooropliggend voertuig wegrijdt.

   • Waarschuwing attentie voorwaarts: Helpt bij het vermijden van aanrijdingen. Het systeem geeft een waarschuwing en werkt actief in op het voertuig als er een risico op een voorwaartse aanrijding gedetecteerd wordt.

   • Bericht Veiligheidsmelding: Als er een gevaar is bij het bedienen van het voertuig, zal het Kia Connect-center u verwittigen om uw veiligheid te controleren.

   • Slingerwaarschuwing: Waarschuwt voor onoplettendheid van de bestuurder en geeft een aanbeveling om te rusten indien nodig.

  • Veiligheid voorkant: Stelt het waarschuwingssysteem voor de voorwaartse veiligheid in.

   • In N-modus deactiveren: Schakelt de functies voor voorwaartse veiligheid automatisch uit als de N-modus is geselecteerd.

   • Veiligheid voorkant bij kruisend verkeer: Biedt assistentie bij het vermijden van botsingen door een waarschuwing te geven en het voertuig te regelen wanneer een risico op frontale botsing wordt gedetecteerd.

   • Actieve ondersteuning: Vermijden van botsingen door een waarschuwing te geven en het voertuig te regelen wanneer er een risico op frontale botsing wordt gedetecteerd.

   • Alleen waarschuwing: Er wordt een waarschuwing gegeven wanneer er een risico op een frontale botsing wordt gedetecteerd.

   • Uit: Deactiveert de voorwaartse veiligheidsfunctie.

  • Rijstrookveiligheid: Stelt het rijstrookveiligheidssysteem in.

   • Actieve hulp: De dode hoek wordt weergegeven in de cluster als u van rijvak verandert en de richtingaanwijzer gebruikt.

   • Assistent: Helpt veilig uit te stappen uit de auto door detectie van verkeer in de dode hoek door een waarschuwingssignaal.

   • Alleen waarschuwing: Geeft een waarschuwing als er verkeer in de dode hoek wordt gedetecteerd.

   • Uit: Deactiveert de veiligheidsfunctie.

  • Dodehoekveiligheid: Stelt het dodehoekveiligheidssysteem in.

   • Weergave dode hoek: Geeft de dode hoek weer in de cluster, wanneer er van rijstrook wordt veranderd aan de hand van de richtingaanwijzer.

   • SEA (Safe Exit Assist): Helpt passagiers om het voertuig veilig te verlaten door verkeer in de dode hoek te detecteren en een waarschuwing af te geven.

   • SEW (Safe Exit Warning): Stelt de waarschuwing veilig uitstappen in.

   • Actieve ondersteuning: Helpt bij het vermijden van botsingen aan de hand van een waarschuwing en voertuigbeheersing, wanneer er een risico op botsing wegens de dode hoek wordt gedetecteerd.

   • Alleen waarschuwing: Er wordt een waarschuwing afgegeven wanneer er een risico op een botsing wegens de dode hoek wordt gedetecteerd.

   • Uit: Deactiveert de dodehoekveiligheidsfunctie.

  • Parkeerveiligheid: Stelt het parkeerveiligheidssysteem in.

   • Camera-instellingen: Gaat naar het menu camera-instellingen.

   • Omgevingszicht automatisch inschakelen: Activeert automatisch de omgevingsweergavemonitor, wanneer de parkeerafstandswaarschuwing geactiveerd is.

   • Auto PDW (Parking Distance Warning): Activeert automatisch de parkeerafstandswaarschuwing bij het rijden tegen lage snelheden.

   • Actieve assistent achterkant: Helpt bij het vermijden van botsingen aan de hand van een waarschuwing en voertuigbeheersing, wanneer er een risico op een botsing tijdens het achteruitrijden wordt gedetecteerd.

   • Alleen waarschuwing achter: Er wordt een waarschuwing afgegeven, wanneer er een risico op een botsing tijdens het achteruitrijden wordt gedetecteerd.

   • Uit: Deactiveert de parkeerveiligheidsfunctie.

   • Veiligh. kruis. verk. achter: Helpt bij het vermijden van botsingen door een waarschuwing te geven en voertuigbeheersing te bieden wanneer een risico op botsing aan de achterkant wordt gedetecteerd tijdens achteruitrijden.

  • Volume PDW (parkeersensor): Stelt het volume in van de waarschuwing parkeerafstand Pieptoon.