Navigacija Gen5W Standardne Klase
Upute

Sigurnosne mjere predostrožnosti

Oznake koje se koriste u ovom korisničkom priručniku

Simbol munje sa strelicom u jednakostraničnom trokutu predstavlja upozorenje korisniku o postojanju neizoliranih opasnih naponskih vodova u kućištu proizvoda koji mogu biti dovoljne snage da nose opasnost od strujnog udara.

Uskličnik unutar jednakostraničnog trokuta upozorava korisnika na postojanje važnih uputa za rad i održavanje (servisiranje) u dokumentaciji priloženoj uz uređaj.

Uvijek upravljajte vozilom na siguran način. Ne dozvolite da vas vozilo omete tijekom vožnje i uvijek budite u potpunosti svjesni svih uvjeta vožnje. Ne mijenjajte postavke ili bilo koje funkcije. Prije nego što pokušate takve operacije, zaustavite vozilo na siguran i zakonit način. Kako bi se poboljšala sigurnost, pojedine su funkcije onemogućene osim ako je aktivirana parkirna kočnica.

Da biste smanjili rizik od strujnog udara, ne uklanjajte poklopac ili stražnju stranu ovog proizvoda. Unutra nema dijelova koje korisnik može sam popraviti. Servisiranje prepustite kvalificiranom osoblju servisa.

Da biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite ovaj proizvod kapanju ili prskanju vode, kiši ili vlazi.

Za vrijeme vožnje, pobrinite se da glasnoća uređaja ostane na dovoljno niskoj razini da biste mogli čuti zvukove koji dolaze izvana.

Ne bacajte uređaj i izbjegavajte snažne udarce o uređaj u bilo kojem trenutku.

Vozač ne smije gledati zaslon dok vozi. Ako vozač promatra zaslon tijekom vožnje, to može dovesti do nepažnje i prouzročiti nesreću.

UPOZORENJE:
 • Ne koristite mobilni telefon za vrijeme vožnje. Zaustavite vozilo na sigurnom mjestu da biste koristili mobilni telefon.

 • Korištenje radija navigacije ne znači da je vozač oslobođen svoje odgovornosti. Uvijek se morate pridržavati prometnih propisa. Uvijek pratite trenutno stanje u prometu.

 • Važeći prometni propisi i trenutno stanje u prometu uvijek imaju prednost pred uputama koje daje navigacijski sustav ako su u suprotnosti jedni drugima.

 • Iz razloga prometne sigurnosti, izbornike navigacijskog sustava koristite isključivo prije početka putovanja ili kada je vozilo zaustavljeno.

 • U određenim područjima, navigacijski sustav dat će upozorenje o jednosmjernim ulicama, zabrani skretanja i zabrani ulaska u ulicu (npr. u pješačkim zonama). Obratite posebnu pozornost na ovakve slučajeve.

 • Navigacijski sustav ne uzima u obzir relativnu sigurnost predloženih ruta: Cestovne blokade, gradilišta, ograničenja visine ili mase, prometni ili vremenski uvjeti te ostali čimbenici koji utječu na sigurnost rute i vremena putovanja ne uzimaju se u obzir za predložene rute. Odlučite o prikladnosti predloženih ruta prema vlastitom nahođenju.

 • Važeće trenutno propisano ograničenje brzine uvijek ima prednost pred vrijednostima spremljenim u podacima. Ne može se jamčiti da će se vrijednosti brzine u navigacijskom sustavu uvijek podudarati s trenutnim prometnim propisima u svakoj situaciji.

 • Ne oslanjajte se isključivo na navigacijski sustav pri traženju hitnih službi (bolnice, vatrogasne službe, itd.). Ne može se jamčiti da su sve dostupne hitne službe u vašoj blizini spremljene u bazi podataka. U takvim situacijama pomoć tražite prema vlastitom nahođenju i sposobnostima.

OPREZ:
 • Navigacijski sustav ne smije biti uključen dok motor ne radi. Inače se može isprazniti akumulator u vozilu. Motor uvijek mora raditi kada koristite navigacijski sustav.

 • Nemojte rastavljati sustav ili vršiti preinake na njemu. Ako to učinite, postoji opasnost od nesreće, požara ili strujnog udara.

 • U nekim državama/regijama postoje zakoni koji ograničavaju korištenje video zaslona tijekom vožnje. Sustav koristite isključivo u područjima u kojima je to zakonom dozvoljeno.