Navigacija Gen5W Standardne Klase
Ostalo

Odaberite tip koji želite

Pritisnite SETUP na glavnoj jedinici. Ako je prikazani zaslon kao na slici, Pritisnite <Tip1>.

Pritisnite SETUP na glavnoj jedinici. Ako je prikazani zaslon kao na slici, Pritisnite <Tip2>.