Navegació de classe estàndard Gen5W
Navegació

Premeu SETUP a la unitat central. Si es mostra la pantalla següent, premeu <Tipus1>.

Premeu SETUP a la unitat central. Si es mostra la pantalla següent, premeu <Tipus2>.