Standardowa nawigacja Gen5W
Konfiguracja

Wyświetlacz

To menu służy do zmiany ustawień środowiska wyświetlacza.

 1. Naciśnij SETUP > Nawigacja > Wyświetlacz.

 2. Wybierz żądane menu.

  • Prędkość pojazdu: Prędkość pojazdu jest wyświetlana na ekranie mapy. W niektórych modelach pojazdów wyświetlana jest prędkość GPS, która może się różnić od prędkości podawanej na desce rozdzielczej.

  • Informacje drogowe: Włącz lub wyłącz informacje drogowe na mapie.

  • Kolor natężenia ruchu na trasie: pozwala zaznaczyć lub odznaczyć opcję wyświetlania lub ukrywania problemów z ruchem wzdłuż trasy specjalnym kolorem na mapie.

  • Pokaż ikony POI: Ustaw wyświetlanie pobliskich punktów POI na mapie.

  • Informacje o cenach paliwa (jeśli dotyczy): Określ, czy na mapie mają być wyświetlane informacje o cenach paliwa. Możesz wybrać rodzaj paliwa do wyświetlenia.

Naprowadzanie

To menu służy do zmiany ustawień prowadzenia.

 1. Naciśnij SETUP > Nawigacja > Naprowadzanie.

 2. Wybierz żądane menu.

  • Opcje trasy: Zmień opcje trasy lub wybierz opcje omijania trasy, aby ustawić preferowaną trasę.

  • Ustawia rodzaj odległości: Ustaw metodę wyświetlania odległości do pozycji prowadzenia na Odległość do następnego odcinka lub Łączna odległość.

  • Rodzaj odległości dla zakrętów/manewrów: Ustaw opcję naprowadzania na podstawie lokalizacji.

   • Wyświetl szczegóły trasy: Ustaw, czy mają być wyświetlane szczegółowe informacje o trasie.

  • Informacje o przejściu granicznym

   • Informacje o przejściu granicznym: Ustaw wyświetlanie informacji o przekroczeniu granicy.

   • Informacje o kraju: Wyświetla dane kraju w oparciu o bieżącą lokalizację.

  • Pokaż podgląd trasy po zatrzymaniu: Ustaw wyświetlanie podsumowania trasy po zatrzymaniu.

  • Wyciszanie nawigacji głosowej w pobliżu punktu docelowego: Ustaw wyciszenie wskazówek głosowych w pobliżu miejsca docelowego.

Ostrzeżenia

To menu służy do zmiany ustawień ostrzeżeń kamery. Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy Kia Connect jest aktywna.

 1. Naciśnij SETUP > Nawigacja > Ostrzeżenia.

 2. Wybierz żądane menu.

  • Ostrzeżenie przed fotoradarem: Włącz ostrzeżenia kamery.

  • Ustawienia ostrzegania o fotoradarach: Dostosowuje ustawienia alertów kamery.

   • Odległość ostrzegania w zależności od ograniczenia prędkości: Ustaw ostrzeżenia o odległości w oparciu o limit prędkości.

   • Czas powiadamiania o fotoradarach (ustawienia ogólne): Ustaw ostrzeżenie o odległości na drogach ogólnych.

   • Czas powiadamiania o fotoradarach (autostrada): Ustaw ostrzeganie o odległości na autostradach.

Mapa

To menu służy do zmiany ustawień mapy.

 1. Naciśnij SETUP > Nawigacja > Mapa.

 2. Wybierz żądane menu.

  • Tryb mapy: Ustaw typ mapy.

   • Widok mapy: Zmienia perspektywę widoku mapy.

   • Budynki w 3D: Ustaw opcję wyświetlania budynków 3D w widoku mapy.

   • Automatyczne powiększenie: Ustaw opcję automatycznej regulacji skali mapy.

  • Rozmiar czcionki mapy: Ustawia rozmiar czcionki mapy.

  • Dzienny kolory mapy (jeśli dotyczy): Ustaw kolor mapy w ciągu dnia.

  • Symbol pojazdu: Ustaw styl symbolu pojazdu.

  • Konf. aut. skalow.: Ustaw zakres automatycznego skalowania, który jest automatycznie dostosowywany do prędkości pojazdu.

Funkcje automatyczne

 1. Naciśnij SETUP > Nawigacja > Funkcje automatyczne.

 2. Wybierz żądane menu.

  • Poprzednie cele: Ustaw szczegóły poprzednich opcji miejsca docelowego.

   • Zapisz poprzednie punkty docelowe: Ustaw poprzedni cel, który ma być zapisany w Poprzednie cele.

   • Zapisz znacznik czasowy dla poprzednich punktów docelowych: Ustaw, aby zapisać znacznik czasu w Poprzednie cele.

   • Wyświetl poprzednie cele przy przechodzeniu do ekranu mapu: Poprzednie miejsce docelowe jest wyświetlane podczas wchodzenia w tryb mapy po raz pierwszy po włączeniu systemu.

  • Automatyczny powrót po przewinięciu: Ustaw pojazd tak, aby automatycznie powracał do środka mapy.

  • Powrót do mapy: Ustaw czas powrotu pojazdu na mapę.

  • Satelita: Służy do wyświetlania stanu satelit.