Navigace Standard-class Gen5W
Rádio

Poslech DAB(je-li součástí výbavy)/FM

 1. Stiskněte tlačítko RADIO na hlavní jednotce.

 2. Stisknutím AM změníte pásmo na FM rádio, pokud je rádiové pásmo nastaveno na AM.

  Na displeji se zobrazí DAB(je-li součástí výbavy)/FM obrazovka naposledy poslouchané stanice.

Po každém stisknutí tlačítka RADIO na hlavní jednotce se změní režim v pořadí DAB(je-li součástí výbavy)/FM > AM > DAB(je-li součástí výbavy)/FM.

Automatické ladění

Stiskněte A SEEK/TRACK D nebo [S/W] na hlavní jednotce. Přehraje se předcházející/následující dostupná stanice.

Ruční ladění

 1. V režimu FM stiskněte možnost [] > Ruční ladění v pásmu FM.

 2. Chcete-li najít požadovanou frekvenci, posuňte lištu stanice doleva/doprava nebo stiskněte [/].

Ladění oblíbených stanic

Na dálkovém ovladači na volantu stiskněte tlačítko [S/W].

 • Signál FM vysílání se přenáší na vysokých frekvencích a nezakřivuje se podle zemského povrchu. Z tohoto důvodu se FM vysílání obecně začíná ztrácet už v krátkých vzdálenostech od vysílače. Signály FM jsou také velmi ovlivňovány budovami, pohořími nebo jinými překážkami. To může mít za následek nežádoucí podmínky poslechu a zobrazení chybných informací, jako například NÁZEV RDS PS atd.), což může vypadat, jako že dochází k problémům s rádiem. Takové podmínky jsou běžné a neznamená to, že by s vaším radiopřijímačem byly nějaké problémy.

 • Pokud je signál slabý, je generován šum FM a zvuk DAB je ztlumen.

Otevření seznamu stanic

Můžete si prohlížet seznam stanic s kvalitním příjmem.

 1. Stisknutím AM změníte pásmo na FM rádio, pokud je rádiové pásmo nastaveno na AM.

 2. Stiskněte Stanice.

  • Pokud chcete uložit stanice do nabídky Oblíbené, stiskněte [] v seznamu.

  • Pokud chcete seřadit seznam podle stanice nebo typu programu, stiskněte volbu Stanice nebo Typ programu.

Ukládání oblíbených stanic DAB(je-li součástí výbavy)/FM

Tímto postupem uložíte poslouchanou stanici do požadovaného seznamu oblíbených položek.

 1. Stisknutím AM změníte pásmo na FM rádio, pokud je rádiové pásmo nastaveno na AM.

 2. Vyberte frekvenci, kterou chcete uložit.

 3. Stiskněte [].

Procházení

Tato funkce projde všechny stanice a po dobu 5 sekund přehrává pouze stanice s nejlepším příjmem.

Stiskněte [] > Skenování DAB/FM nebo Sken FM.

TA

Funkce TA umožňuje systému přepnout z aktuálního zdroje na hlášení o dopravní situaci (TA). Pomocí funkcí TA lze automaticky přijímat programy a hlášení o dopravní situaci. Některé funkce a obrázky se mohou lišit od skutečného produktu podle modelu, možnosti a země.

 1. Stisknutím [] > TA aktivujte funkci.

 2. Pokud je TA přijímáno z rozhlasové stanice, zobrazí se vyskakovací zpráva a začne se přijímat vysílání TA.

  • Stisknutím možnosti TA vysílání TA vypnete.

  • Stisknutím tlačítka Storno zavřete vyskakovací zprávu TA.

Regionální

Pokud signál přijímaný z aktuální stanice zeslábne, stanice se přepne na jinou stanici. Některé funkce a obrázky se mohou lišit od skutečného produktu podle modelu, možnosti a země.

 1. Stisknutím AM změníte pásmo na FM rádio, pokud je rádiové pásmo nastaveno na AM.

 2. Stiskněte [] > Regionální.

 3. Pro zrušení funkce stiskněte tlačítko Regionální znovu.

Přepínání DAB/FM (je-li součástí výbavy)

Tato funkce umožňuje automaticky najít stejné FM vysílání, pokud bylo aktuální digitální rozhlasové vysílání přerušeno. Když posloucháte FM rádio a systém najde totožné digitální rozhlasové vysílání, automaticky přepne na digitální vysílání. Některé funkce a obrázky se mohou lišit od skutečného produktu podle modelu, možnosti a země.

 1. Stisknutím AM změníte pásmo na FM rádio, pokud je rádiové pásmo nastaveno na AM.

 2. Stiskněte [] > Přepínání DAB/FM.

Filtrování šumu z rádia

 1. Stiskněte [] > Filtrování šumu z rádia.

 2. Další podrobnosti naleznete v části „Zvuk”.

Nastavení zvuku

 1. Stiskněte [] > Nastavení zvuku.

 2. Další podrobnosti naleznete v části „Zvuk”.